Poikkitieteellinen tiedekunta

Toiminta-ajatus

Konkreettisuuden puute poikkitieteellisyydessä on aina näihin päiviin asti ollut vailla kompensoivaa materialisaatiota, minkä implikaationa on eräiden tahojen toimesta katsottu aiheelliseksi aktualisoida katalysoitu vastareaktio, mikä myöhemmin on efektiivisesti aiheuttanut Poikkitieteellisen tiedekunnan konstruoitumisen ja ekvivalentisti toisen, identtisen antimaterisen duplikaatin väistämättömän muodostumisen toiseen ulottuvuuteen, jossa ruoho ei kuitenkaan ole juurikaan sen vihreämpää.

Opiskelijavalinta

Vaikka tiedekuntaan ei ole koskaan hyväksytty yhtään uutta opiskelijaa, on vanhemmilla tieteenharjoittajilla kuitenkin riittävän poikkitieteellisen kompetenssin osoitettuaan mahdollisuus anoa siirtoa. Anomuksen käsiteltyään ja ylintä neuvoa antavaa elintä (YNAE/OA) kuultuaan tiedekunnan ylin päättävä elin (YPE), joka vaikuttaa korvakäytävässä, valitsee mahdollisen hyväksymisen, lähes väistämättömän hylkäämisen ja julkiseen häpeään saattamisen välillä. YPE päättää myös siirron kohteen ja ajankohdan, jotka tosin voidaan määrätä yhdessä neliuloitteisessa avaruudessa. Mahdollisia siirron kohteita ovat esimerkiksi Tseljabinskin uraanikaivos, vakituinen makuupaikka Moskova-Vladivostok -junassa 3 hengen osastossa, vasen laitapuolustaja Nivala Cowboys -kiekkojoukkueessa, erityistoivomuksesta rikka rokassa, tutkijan paikka Uniresta Research Centerissä (URC) erikoisalana perunattomat kuoret, maalisaukko Ruotsin merivoimissa, humanisti Oulun yliopistossa (epätoivoisille, emme suosittele), ydinkärki Polar-luokan sukellusveneessä ja Kerava. Uutena, lyhytaikaisena siirtovaihtoehtona tarjotaan MIR-asemaa planeettamme kiertoradalla.

Henkilökunta

Oktaani

MÄENPÄÄ, Topi, PtT

Tutkimushenkilöstö

PYLKKÖ, Heikki, PtT, heptakontaani
MATIKAINEN, Antti, PtT, heksadekaani

Muu henkilöstö

HETEMAA, Janne, oraakkeli

Poikkitieteiden koulutusohjelma

Perusopinnot 0 ov
Suuntautumisvaihtoehdot
VaihtoehtomatematiikkaBinääriset kielet ja antisvetisismi

Perusopinnot

KurssiLaajuusSuositeltava
vuosikurssi
Suomen kielioppi0 ov1-20
Suomen kieliopin jatkokurssi0 ov1-20
Tarkkuuden perusteet0 ov1-20
Binäärikielten peruskurssi0 ov1-20
Epähumanismi0 ov1-20

Vaihtoehtomatematiikan suuntautumisvaihtoehto

KurssiLaajuusSuositeltava
vuosikurssi
Pakolliset:
Analyyttinen elämänhallinta0 ov1-20
Triviaalimatematiikan alkeet0 ov1-20
Nybergin vakio0 ov1-20
Valinnaiset:
Binäärinen ruotsi0 ov1-20
Kieliavaruusanalyysi0 ov1-20

Binääristen kielten ja antisvetisismin suuntautumisvaihtoehto

KurssiLaajuusSuositeltava
vuosikurssi
Pakolliset:
Analyyttinen elämänhallinta0 ov1-20
Binäärinen ruotsi0 ov1-20
Kieliavaruusanalyysi0 ov1-20
Valinnaiset:
Triviaalimatematiikan alkeet0 ov1-20
Nybergin vakio0 ov1-20

Jatko-opinnot

KurssiLaajuusSuositeltava
vuosikurssi
Pakolliset:
Introspektio kvalitatiivisen tutkimuksen hengessä0 ovJatko-opinnot

Opintojaksojen kuvaus

Suomen kielioppi

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-684h/vko84h/vko0 ov
Opettaja: H. Pylkkö

Tavoitteet: Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee suomen kielen virheettömän käytön. Ilman tämän kurssin suorittamista on mm. Tarkuuden perusteet -kurssin suorittaminen mahdotonta. Kurssilla opitaan kielellisen saivartelun perusteet.

Sisältö: suomen kielen kielioppi, oikeinkirjoitussäännöt

Toteutus: Luentoja 12h/pv, käytännön harjoittelua 12h/pv

Kurssikirjallisuus: Nykysuomen sanakirja, kaikki käteen osuva suomenkielinen teksti

Esitiedot: Puhuttu suomen kieli


Suomen kieliopin jatkokurssi

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-684h/vko84h/vko0 ov
Opettaja: T.Mäenpää

Tavoitteet: Kurssi jatkaa siitä mihin Suomen kielioppi -kurssi jää. Kurssilla opetellaan välimerkkien viilaamista ja höyläämistä.

Sisältö: välimerkit

Toteutus: Luentoja 12h/pv, käytännön harjoittelua 12h/pv

Kurssikirjallisuus:

Esitiedot: Suomen kielioppi


Tarkkuuden perusteet

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-62168h/vko0 ov
Opettaja: T. Mäenpää

Tavoitteet: Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee eksaktin kielenkäytön perusteet.

Sisältö: tarkkuuden käsite, tapausesimerkkiharjoittelua

Toteutus: Täsmälleen yksi luento ja tentti

Kurssikirjallisuus: Mäenpään, Pylkön ja Matikaisen epäepätarkkuusperiaate

Esitiedot: Suomen kieliopin jatkokurssi


Triviaalimatematiikan alkeet

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
0000 ov
Opettaja: J. Hetemaa (nolla)

Tavoitteet: Kurssin läpäissyt opiskelija ymmärtää perinteisen matematiikan rajoitukset ja hallitsee ongelmaratkaisun nollan käyttöön perustuvaa matematiikkaa soveltaen. Kurssilla osoitetaan nollan fundamentaali luonne ja todistetaan siihen perustuvan laskennan ylivertainen tehokkuus.

Sisältö: nollan käyttö ainoana laskutoimituksiin soveltuvana lukuarvona

Toteutus: Luentoja ja laskuharjoituksia yhteensä 0h/vko

Kurssikirjallisuus: Nollateoreema

Esitiedot: 0


Analyyttinen elämänhallinta

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-6024h/vrk0 ov
Opettaja: A. Matikainen

Tavoitteet: Tutustutaan elämän trigonometriseen mallintamiseen cosinikäyräteorian pohjalta. Mallinnetaan harjoitustyönä yksi rinnakkainen maailmankaikkeus N:nnen sukupolven tietokoneella ja tutustutaan lyhyesti Nybergin vakioon.

Sisältö: cosinikäyräteoria, N:nnen sukupolven tietokone, Nybergin vakio

Toteutus: Luentoja ja laskuharjoituksia

Kurssikirjallisuus: Elämän trigonometrinen mallinnus

Esitiedot: Suomen kielioppi


Nybergin vakio

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-6NN0 ov
Opettaja: H. Pylkkö

Tavoitteet: Kurssilla tutustutaan yleiskäyttöisen vakioarvon N (Nyberg) käyttöön. Tämän vakion käyttö on vielä useissa yhteyksissä välttämätöntä, sillä nollateoreeman tuntemus on yleisesti ottaen aika heikkoa. Mikä tahansa luku kerrottuna tai jaettuna Nybergin vakiolla on aina oikea ratkaisu.

Sisältö: Nybergin vakio, oikea ratkaisu

Toteutus: Luentoja ja laskuharjoituksia

Kurssikirjallisuus: Elämän trigonometrinen mallinnus

Esitiedot: Analyyttinen elämänhallinta


Binäärikielten peruskurssi

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-684h/vko84h/vko0 ov
Opettaja: A. Matikainen

Tavoitteet: Kurssilla opetellaan kieliavaruuden binärisointiin liittyvät peruskäsitteet.

Sisältö: kieliavaruuden binärisointi

Toteutus: yhden lukuvuoden täysipäiväisen panostuksen vaativa intensiivikurssi

Kurssikirjallisuus: luentomuistiinpanot

Esitiedot: Tarkkuuden perusteet


Epähumanismi

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-684h/vko84h/vko0 ov
Opettaja: T. Mäenpää

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa perusopintonsa suorittaneet opiskelijat poikkitieteellisyyden syvimpään olemukseen - epähumanismiin. Humanismia, humanisteja ja näihin liittyviä ilmiöitä pistetään alta lipan.

Sisältö: humanismin analyysi ja halveksunta

Toteutus: intensiivisiä luentoja ja halveksumisharjoituksia

Kurssikirjallisuus: Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics

Esitiedot: Triviaalimatematiikan alkeet, Tarkkuuden perusteet, Binäärikielten peruskurssi


Binäärinen ruotsi

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-684h/vko84h/vko0 ov
Opettaja: T. Mäenpää

Tavoitteet: Kurssilla tutustutaan binäärikielten käytännön sovelluksiin yksinkertaisen kielen avulla. Kurssin läpäissyt opiskelija hallitsee 8-bittisen binääriruotsin täydellisesti ja osaa puhua sitä korostuksetta.

Sisältö: 8-bittinen binääriruotsi kieliavaruuden kahta napaa (härlig, hemsk) käyttäen

Toteutus: luentoja ja änkytysharjoituksia

Kurssikirjallisuus: -

Esitiedot: Binäärikielten peruskurssi


Kieliavaruusanalyysi

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-684h/vko84h/vko0 ov
Opettaja: T. Mäenpää

Tavoitteet: Kurssilla syvennetään Binäärisen ruotsin kurssilla hankittuja perustietoja. Tavoitteena on oppia kieliavaruuden napojen laskeminen sekä stabiilius- ja sanapituusanalyysin periaatteet. Kurssilla tutustutaan 16-bittiseen binäärihepreaan.

Sisältö: kieliavaruuden kvantisointi ja napojen laskeminen, stabiilisuuden analysointi ja sananpituusongelmat, 16-bittinen binääriheprea

Toteutus: itseopiskeluna, luentoja tarvittaessa

Kurssikirjallisuus: Tutkimusraportti kielten binärisoinnista

Esitiedot: Binäärinen ruotsi


Introspektio kvalitatiivisen tutkimuksen hengessä

PeriodiLuentojaHarjoituksiaLaajuus
1-6110 ov
Opettaja: J. Riekki

Tavoitteet: Kurssilla opetellaan hassukaavan ja flygelismin avulla tieteen arkipäiväistymisen tangeerausta.

Sisältö: variaatio, introspektio, komsublimaatio, pallo, suhteikko, flygelismi

Toteutus: luento, lopputyön flygelöintiharjoitus ja tentti

Kurssikirjallisuus: Nelimarkka-Seeck, Riitta (2000) Self Portrait, Elisen väitöskirja, Variaation variaatio

Esitiedot: Poikkitieteellinen lopputyö