SIGNAALIT JA JÄRJESTELMÄT 031049A 3 ov

1. JOHDANTO

1.1. Signaalien luokittelu

1.2. Signaalin aika-aluekäsittelyä

1.3. Taajuus

2. SIGNAALIEN FOURIER-ANALYYSIÄ

2.0. Ortogonaalikehitelmistä (Yleistetty Fourierin sarja)

2.1. Jaksollinen analoginen signaali (Fourierin sarjat),kompleksinen Fourierin sarja, kaksipuoleinen taajuusspektri

2.2. Ei-jaksollinen signaali (Fourier-muunnos, integraali)

2.2.1. Määritelmä, taajuusspektri, Fourier-sarjan ja Fourier-muunnoksen välinen yhteys

2.2.2. Fourier-muunnoksen ominaisuudet, konvoluution Fourier-muunnos

2.2.3. Diracin delta-funktio ja Fourier-muunnos, Näytteenotto, Nyquistin taajuus

2.2.4. Diskreetti Fourier-muunnos ja FFT, taajuusresoluutio

2.4. Ei-jaksollinen diskreetti signaali (Fourier-muunnos, summa), Fourier-muunnoksen ja Z-muunnoksen välinen yhteys

2.5. Ikkunointi ja ekstrapolointi

2.5.1. Ikkunointi, signaalin Fourier-muunnoksen approksimointi

2.5.2. Ekstrapolointi

2.5.3. PS-ominaisfunktiokehitelmä

2.5.4. Iteraatiomenetelmä

3. LINEAARINEN AIKAINVARIANTTI SYSTEEMI (LTI-systeemi)

3.1. Analoginen systeemi

3.2. Diskreetti LTI-systeemi

3.3. Yhdistetyt systeemit

4. ANALOGINEN LTI-SYSTEEMI

4.1. Siirtofunktio, amplitudivaste, vaihevaste

4.2. Stabiilisuus

4.3. Särötön siirto

4.4. Alipäästö-, ylipäästö-, kaistanpäästö-, kaistanestosuodatin

4.5. Hilbert-muunnin

4.6. Amplitudimodulaatio

4.7. Kulmamodulaatio, FM-,PM- modulaatio

4.8. Analoginen kaistanpäästösignaali, näytteenotto

4.9. Analogisen signaalin rekonstruointi näytteistä, D/A -muunnin

4.9.1. Nollannen asteen pitopiiri

4.9.2. Ensimmäisen asteen pitopiiri

4.9.3. Lineaarinen interpolointi käyttäen viivettä

4.9.4. Aikajakokanavointi, taajuusjakokanavointi

4.10. Analogisen systeemin digitaalinen simulointi

5. DISKREETTI LTI-SYSTEEMI (analyysi taajuusalueessa)

5.1. Taajuus-, amplitudi- ja vaihevaste, stabiilisuus

5.2. Särötön siirto, lineaarivaiheinen FIR-suodatin

5.3. Alipäästösuodatin - ylipäästösuodatin

5.4. Digitaalisen suodattimen suunnittelu nollien ja napojen sijoittamisen avulla

5.5. Systeemin identifiointi, käänteissysteemi

5.5.1. Käänteissysteemi, equalizer

5.5.2. Systeemin identifiointi ja dekonvoluutio

5.5.3. Systeemin identifiointi ja pienimmän neliösumman menetelmä

5.6. IIR-suodattimen suunnittelu analogisen suodattimen avulla

5.6.1. IIR-suodattimen suunnittelu derivaatan approksimoinnin avulla

5.6.2. Impulssi-invarianssi-menetelmä

5.6.3 IIR-suodattimen suunnittelu bilineaarikuvauksen (Möbius-muunnoksen) avulla

6. TILA-AVARUUSANALYYSI

6.1. Diskreetin LTI-systeemin toteutus

6.2. Tilamalli

6.3. Diagonalisointi, decoupling

*

7. AALLOKEMUUNNOS JA IKKUNOITU FOURIER-MUUNNOS

*