Ledivilkku pic:llä

Linkissä löytyvä ohjelma vilkuttaa lediä RB0:ssa PIC16F84 mikrokontrollerilla

Assemblykoodi