Logo

Elektroniikkakerho on Sähköinsinöörikilta ry:n alaisuudessa toimiva elektroniikkalaitteiden rakentamiseen ja suunnitteluun perehdyttävä kerho. Kerho pyrkii luomaan linkin harrastajien välille ja antamaan perustietoa aloittelijoille, ja samalla antamaan tukea ja motivaatiota opiskeluun.

Kerhotila
Elektroniikkakerho kokoontuu maanantaisin
klo 16.00 - 18.00

Oulun yliopiston Fablabin tiloissa, ellei toisin ilmoiteta.

Elektroniikkakerhossa toteutetut projektit käsittelevät pääasiassa nykytrendin mukaisesti digitaalitekniikkaa, mutta aika ajoin ilmaantuu myös uusia analogiatekniikkaa enemmän sisältäviä rakennusprojekteja. Nykyiset prjoketit on pääasiassa rakennettu Atmelin mikrokontrollereiden varaan. Tämä kehittää varmasti monen kerholaisen ohjelmointitaitoja. Rakennusprojektien päätarkoitus on antaa näppituntumaa elektronisiin laitteisiin ja samalla opettaa perustyökalujen käyttöä.