AVR ISP Ohjelmointilaite (AVR910)

Tämä ohjelmointilaite on yhteensopiva Serasidis Vasilis:n sivulla esitetyn laitteen kanssa (kuvattu Atmelin dokumentissa AVR910: In-System Programming) ja kykenee ohjelmoimaan suurinta osaa Atmelin AVR-kontrollereista. Tarkempi lista löytyy mainitulta sivulta kohdan "More AVR devices" alta.

Laitetta käytetään Windowsissa esimerkiksi Atmelin AVR Studion mukana tulevan AvrProg-ohjelman tai Atmelin sivuilta löytyvän komentorivipohjaisen AVROSP:n avulla. Myös Linuxille löytyy yhteensopivia ohjelmia.

Laitteeseen tulee kaksi kaapelia: kolmijohtoinen kaapeli tietokoneen sarjaportista kuvan serial_cable.gif mukaisesti ja kuusijohtoinen isp-kaapeli kuvan isp_connector.gif mukaiseen liittimeen. Ohjelmointilaite ottaa virtansa ohjelmoitavasta laitteesta, jossa on oltava liittimenä isp-kaapeliin sopiva piikkirima. Jos ohjelmoitavassa laitteessa ei ole isp-liitintä, kannattaa rakentaa jonkinlainen testialusta, joka ohjelmointialustana toimimisen lisäksi on kätevä uusien projektien prototyyppejä suunniteltaessa.

Ohjelmointilaite käyttää ohjelmoimiseen AT90S2313-kontrolleria, johon on luonnollisesti prommattava sopiva ohjelma (AVR910JS_2313_v3_3_led.hex). Alkuperäisen ohjelman voi ladata täältä, mutta siinä ei ole tukea ohjelmointilaitteen ledeille. Kyseiset kaksi erillistä lediä voidaan haluttaessa korvata yhdellä kaksivärisellä ledillä.

Laitteessa olevat viisi 1uF kondensaattoria voidaan korvata 2uF elektrolyyttikondensaattoreilla, joita löytyy osaston kaapista.