521489S Informaationkäsittelyn tutkimustyö (Research work on information processing), 8.0 op

T. Ojala, M. Pietikainen, T. Seppanen, O. Silven

Tavoitteet: Kurssin tavoite on käytännön harjoittelun kautta kehittää opiskelijan kykyä tehdä tutkimustyyppistä työtä osana aktiivista projektiryhmää. Tällaisen ammattitaidon merkitys korostuu yhä enemmän yliopistojen, tutkimuslaitosten ja korkean teknologian yritysten tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Työ kehittää oma-aloitteisuutta, luovuutta, teoriatiedon soveltamistaitoa, ohjelmointitaitoa ja ryhmätyötaitoa.

Sisältö: Opintojaksossa tehdään informaationkäsittelyn alaan liittyvä pienimuotoinen tutkimustyö osana tutkimusryhmän toimintaa. Aiheet valitaan käynnissä olevien tutkimushankkeiden tarpeiden mukaisesti. Pääpaino on informaationkäsittelyn menetelmien kehittämisessä ja soveltamisessa. Työhön kuuluu yleensä menetelmän toteuttaminen esimerkiksi Matlab-, C- tai Java-ympäristössä.

Toteutus: Työ aloitetaan perehtymällä lyhyesti tutkimusryhmän tavoitteisiin ja toimintaan sekä sopimalla ohjaajan kanssa työn sisällön yksityiskohdat. Työn vaiheistaminen, käytännön toteutus ja ohjaus sovitaan ennen aloittamista. Tyypillisesti tehtävään sisältyy teoriaan perehtyminen, ohjelmointivaihe, testausvaihe, dokumentointivaihe ja tulosten loppuesittely.

Kurssikirjallisuus: Sisältää kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita tapauskohtaisesti.

Esitiedot: Edellytyksenä kurssin suorittamiselle vaaditaan hyvä yleinen opintomenestys. Ohjelmointitekniikan kurssien menestyksekäs suorittaminen katsotaan eduksi. Lisäehtoja voidaan asettaa tehtäväkohtaisesti.

Suoritusmerkintään vaaditaan työn pohjalta tieteellisen julkaisun muotoon laadittu englanninkielinen paperi ja työtä käsittelevän englanninkielisen konferenssiesitelmän pitäminen. Paperin ohjeellinen pituus on 4 sivua jossakin tunnetussa konferenssi- tai kausijulkaisformaatissa, esimerkiksi ACM SIG Proceedings template- tai IEEE Transactions and Journals template. Esitelmän ohjeellinen pituus on 20 minuuttia. Tapauskohtaisesti voidaan myös vaatia paperia täydentävä vapaamuotoinen tekninen raportti.

Työt arvostellaan säännöllisin väliajoin järjestettävissä arvostelukokouksissa. Arvostelukriteerit.

Seuraavaan arvostelukokoukseen tarjottavien töiden määräajat:

Ke 13.5.2015 klo 16:00: Paperin ja mahdollisten liitteiden lähettäminen PDF-muodossa sähköpostin liitetiedostona Timo Ojalalle. Sähköpostin tulee sisältää myös seuraavat tiedot: opiskelijanumero, työn ohjaajan nimi, tutkimusryhmän nimi, käytetyn paperiformaatin tiedot (esimerkiksi URL).

Ma 18.5.2015 klo 13:00-16:00: Esitelmät tietotekniikan osaston neuvotteluhuoneessa TS335. Työn ohjaajan tulee olla paikalla arvostelukokouksessa, joten asia tulee sopia hänen kanssaan hyvissä ajoin. Käytettävissä on PC, videotykki ja perinteinen yliolanheitin, joten esityksen voi tuoda joko omassa kannettavassa, muistitikulla tai kalvoina.

Mikali opiskelija haluaa esittaa tyonsa aikaisemmin valmistuakseen, tulee hanen sopia ajankohta allekirjoittaneen ja tyon ohjaajan kanssa hyvissa ajoin etukateen.

Professori Timo Ojala
Tietotekniikan osasto