[an error occurred while processing this directive] Oulun yliopisto - Etusivulle University of Oulu in English


ETUSIVULLE


OPISKELU


LABORATORIOT


YHTEYSTIEDOT


>> Haku ja muita tietolähteitä


>> in English


Opiskelijaksi? Yhteishaku käynnissä

[an error occurred while processing this directive] ee.oulu.fi

[an error occurred while processing this directive] Electrical and Information Engineering

[an error occurred while processing this directive]

University of Oulu > Faculty of Technology > Electrical and Information Engineering

[an error occurred while processing this directive] (none)

 

<<< opiskelu

Informaatioverkostojen koulutusohjelma

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa diplomi-insinöörejä alueelle, joka yhdistää huipputeknologian, kuten tieto- ja palvelujärjestelmät sekä liiketoimintamekanismit uudella tavalla. Koulutusohjelma tähtää verkostoituneen informaatioteknologian soveltamiseen antaen opiskelijalle laajat perustiedot tietotekniikan, matemaatikan ja taloustieteiden alalta. Opiskelija suuntautuu yhteen kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: informaatioverkostojen tekniikat tai palveluliiketoiminta sekä informaatioverkostojärjestelmät. DI-tutkinnon suoritettuaan hänellä on syvälliset tiedot tietokone- ja ohjelmistotekniikan aloilta, johon yhdistyvän taloustieteen tuntemuksen avulla hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseeen, tuotantoon, markkinointiin sekä johtamiseen.

Koulutus antaa hyvät valmiudet kehittyä vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Loogisen ja soveltavan tietämyksen lisäksi painotetaan kommunikaatio- ja organisointitaitoja. Painopiste on teknistaloudellinen, ja koulutusohjelma pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin uudella tavalla. Osa opinnoista voidaan suorittaa ulkomailla. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on tarvetta työelämässä.

Oulu on mobiilin informaatioteknologian merkittävimpiä keskuksia, ja yliopiston ja yritysten yhteistyö on hyvin hedelmällistä. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan sähkö- ja tietotekniikan osaston informaatioverkostojen koulutusohjelma on oikea valinta niille, jotka haluavat hallita paitsi tekniikan myös talouden mekanismit ja näin ymmärtää uutta taloutta syvällisesti.

Opiskelijoista vähintään 30 prosenttia valitaan ylioppilastodistuksen ja osa valintakokeen perusteella. Yhteisvalintaan kuuluvassa valintakokeessa on osallistuttava matematiikan kokeeseen ja joko fysiikan tai kemian kokeeseen. Informaatioverkostojen koulutusohjelmaan valittaneen noin 30 opiskelijaa. Vuonna 2004 koulutusohjelmaan valituista kolmasosa oli naisia.

Informaatioverkostojen opiskelijoiden työkokemuksia

Opintosuunnat

 • Informaatioverkostojen tekniikat          

 • Opintosuunta antaa valmiudet informaatioverkostoja hyödyntävien sisältöteknologioiden suunnitteluun ja soveltamiseen. Opinnoissa perehdytään multimediaan, sulautettuihin mediankäsittelytekniikoihin sekä tietoverkkoihin ja niiden asettamiin vaatimuksiin erilaisissa digitaalisen median sovelluksissa. Opintosuunnalta valmistuneilla diplomi-insinööreillä on hyvät tiedot ja taidot verkottuneen mediateknologian suunnitteluun, organisointiin ja hyödyntämiseen.
 • Informaatioverkostojärjestelmät 

 • Opintosuunta antaa valmiudet vaativien informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmien ja niiden osakokonaisuuksien mallintamiseen ja suunnitteluun sekä liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen. Opinnoissa painotetaan vaativien teknologia-alustojen suunnittelua ja ymmärtämystä osana suurempia järjestelmä- ja tietoverkkokokonaisuuksia. Sisältöteknologiasta ja sen käytöstä annetaan myös hyvä tietopohja. Opintosuunnalta valmistuvilla diplomi-insinööreillä on hyvät tiedot ja taidot informaatiota ja mediaa käyttävistä verkostoituneista teknologiajärjestelmistä ja sovelluksista.
 • Informaatioverkostojen palveluliiketoiminta             

 • Opintosuunta antaa valmiudet liiketoimintalähtöisten sisältöratkaisujen, mobiilin ja liikkuvan tietoliikenteen palvelujen ja mallien suunnitteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen uusissa palvelujärjestelmissä ja sovelluksissa. Opintosuunnalta valmistuvilla diplomi-insinööreillä on hyvät tiedot ja taidot teknologialiiketoimintaosaamisen kehittämisestä ja mallintamisesta palveluiksi verkottuneisiin ympäristöihin, esimerkiksi mobiiliympäristöihin.

  Seuraava kuva hahmottaa informaatioverkostojen koulutusohjelman painopistealueita suhteessa muihin tekniikkaa ja taloutta yhdistäviin yliopisto opintoihin. Informaatioverkostojen koulutus Oulussa erottuu paikallisesti ja valtakunnallisesti muista tekniikkaa ja taloutta yhdistävistä opintosuunnissa teknologia- ja palvelupainotteisuudella. Koulutusohjelma antaa sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmia laajemmat valmiudet taloustieteiden ja viestinnän alueilla.


 • Katso tarkemmat kuvaukset opinto-oppaasta.

Hakeminen koulutusohjelmaan

Hakulomakkeita saa Oulun yliopiston opiskelijapalvelusta.

Oulun yliopiston opiskelijapalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO
P. (08) 5534035, 5533967 tai 5533968
Hakemuslomakkeen mukana lähetetään valintaopas.

Teknillinen tiedekunta / Opiskelijavalinta ja hakulomake
Teknillinen tiedekunta / Abiopas


Perusopinnot


Jatko-opinnot

 • Yleisiä ohjeita
 • Jatko-opintokirjatenttejä keväällä 2007:
  • Ti 22.5. B201 MAHMOUD, O.: MIDDLEWARE FOR COMMUNICATIONS 3,5 ov/6,0 op John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2004, 487 s. Kirjallinen tentti osaston tenttitilaisuudessa.
  • Pe 25.5. B200 KOIVUKOSKI, U. ja RÄISÄNEN, Vilho: MANAGING MOBILE SERVICES: 1,5 ov/2,5 op Wiley, Hoboken, NJ, 2005, 237 s. Kirjallinen tentti osaston tenttitilaisuudessa.
  Perusopiskelijat voivat halutessaan osallistua jatko-opintoihin, mutta opintosuorituksen voi sisällyttää vain jatkotutkintoon (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto).

  Ilmoittautuminen sähköpostilla tenttiviikon keskiviikkoon mennessä professorille.


  Webmaster