Publication details

Title: Liikunta.
Authors: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä: Hautala A
Year: 2016
Published in:Kaypa hoito -suositus.
Link:http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075

BiBTex

@ARTICLE{bio:2096,
author = {Suomalaisen L{\"a}{\"a}k{\"a}riseuran Duodecimin ja K{\"a}yp{\"a} hoito -johtoryhm{\"a}n asettama ty{\"o}ryhm{\"a}: Hautala A.},
title = {Liikunta.},
year = {2016},
journal = {Kaypa hoito -suositus},
url = {http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075}
}